“ปิดจ็อบ! ตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร “วาสนา นาน่วม” โพสต์เป็นนัย