“ธนาธร” มาแล้ว! ร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภา แม้ศาล สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่