“มิ่งขวัญ” ขึ้นรถบัส เพื่อไทย ร่วมพิธีเปิดประชุมสภาฯ - งดให้สัมภาษณ์สื่อ