เฉือน 2 คะแนน ! “สุชาติ ตันเจริญ”นั่งรองประธานสภาคนที่ 1