เปิดภาพบ้านเกิด “ป๋าเปรม” ชาวสงขลาเตรียมจัดกิจกรรมรำลึก