สหภาพยุโรปแสดงความเสียใจ "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์"ถึงแก่อสัญกรรม