เหยียดเพศ !! "ช่อ พรรณิการ์" ทวิตเข้าสภา 2 วัน เจอผู้แทนฯชาย พูดจาแทะโลมผู้แทนฯหญิง