“ศุภชัย โพธิ์สุ" จากภูมิใจไทย คว้า รองประธานสภาฯคนที่ 2