รอโปรดเกล้าฯ ประธานสภา ก่อนเดินหน้าเลือกนายกรัฐมนตรี