“ประยุทธ์”เชิดชู “พล.อ.เปรม”แบบอย่างความจงรักภักดี