ยังไม่เคาะ !! 7 พรรค กังวลคุณสมบัติ “ธนาธร” ลงชิงนายกฯ