สถานการณ์ยังแย่ 1 ปีผ่านไปพบ 6 ร้านโรตีสายไหม “อยุธยา”สารกันบูดเกินมาตรฐาน