ลิฟท์สภาใหม่เสียหมด “ว่าที่ประธานสภาฯ” ต้องเดินลงบันไดหนีไฟ