ทร.รับ ชายโดดถีบรถเป็นทหารเรือ สั่ง ตั้งกรรมการสอบฟันวินัย