“อนาคตใหม่” แถลงขบวนการซื้องูเห่า เสนอเงินสูงสุด 120 ล้านต่อคน