ผบ.ทบ. เสียใจ ครูฝึกสละชีพ ป้องนักเรียนนายสิบจากระเบิด สั่งดูแลสิทธิฯอย่างดีที่สุด