"จุรินทร์" เชื่อ ไม่มีล้มดีลจัดตั้งรัฐบาล ส่วนแก้รธน.ต้องเร่งดำเนินการ