"สมศักดิ์" รับถ้าวืดนั่งรมว.เกษตรฯ สิ่งที่หาเสียงไว้ก็เสียหาย