“มงคลกิตติ์” โผล่เดินกัญชารักษาโรค เสนอภูมิใจไทย ปลดบอร์ด อย.ทั้งคณะ