“จุรินทร์” แจง นายกฯตรวจ ชื่อ ครม. ได้เฉพาะคุณสมบัติ