พรรคเล็กแถลง ยืนยัน ร่วมรัฐบาล ส่วน รัฐมนตรี ให้เป็นดุลพินิจนายกฯ