โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เป็นนายกรัฐมนตรี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


"ประยุทธ์ จันทร์โอชา" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

TOP ประเด็นร้อน