“สมาร์ทการ์ดรักษาโรค” ระบาดขอนแก่น อ้างแค่แตะตัว จุ่มน้ำดื่มก็หาย