“วิษณุ” มั่นใจการเลือก ส.ว. ไม่เป็นโมฆะ หลังกรรมการสรรหา ได้นั่งเก้าอี้ ส.ว.