โฆษกทบ.ยันไม่มีทหารบุกโรงเรียนให้ลบภาพพานไหว้ครูล้อเลียนการเมือง