ผู้ว่าฯ ขอนแก่น แจ้งเตือนทุกจังหวัดบัตรพลังหลอกลวง