รู้จักโลกใบใหม่ของ “โบว์” เด็กหญิงชาวม้งกับครอบครัวบุญธรรมอันอบอุ่น