“รุ่นใหม่เพื่อไทย” สวน “หมอวรงค์” ยัน คนรุ่นใหม่ ไม่โดนล้างสมอง