เตือน!! ระวังป่วย “โรคไข้ฉี่หนู” แนะ สวมบูทเดินลุยน้ำ