สถานกงสุลใหญ่ฯ เตือนคนไทยเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม 3 จุด