เผย "หนุ่มเคอรี่" วิ่งมาบังกระสุนให้แม่ จนถูกลูกหลงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา