แม่ยอมรับหนุ่มเคอรี่อยู่ในที่เกิดเหตุ ไม่เชื่อลูกร่วมวิวาท เพราะเป็นคนตัวเล็ก