สั่งปรับ 1 หมื่นบาท! โรมแรมทิ้งถุงยางอนามัยใช้แล้วลงคลอง