นายกฯวอนเข้าใจ หากลดราคาน้ำมันปาล์ม ผลกระทบตกอยู่ที่เกษตรกร