สอบวินัยไม่ร้ายแรง “ครู – ผอ.” กรณีเด็ก 5 ขวบ ถูกทำอนาจาร