นักเรียนเหยื่อ เครนถล่ม ใส่โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ “กะโหลกร้าว”