“อุตตม” เลี่ยงตอบปม. ส.ส.บัญชีรายชื่อลาออกนั่งรมต.