รร.ริเวอร์การ์เด้น แจง ใช้เครนติดตั้งระบบ ไม่ใช่ก่อสร้าง