“บิ๊กแดง” ยกคำพูด “นศท.” ไม่นึกถึงบุญคุณสถาบันฯ ไม่ควรอยู่ในประเทศ