เด็กอัสสัมชัญคอนแวนต์ ยังผวา ขอกรมสุขภาพจิตเข้าดูแล