ผู้เชี่ยวชาญเชื่อสหรัฐฯ กดดันอาเซียน ปมสงครามการค้า