โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 แจง ไม่ลงทะเบียนซิมก็ได้ แต่ถ้าไม่ลงจะใช้ไม่ได้