ปธ.เครือสหพัฒน์ ชี้จัดตั้งรัฐบาลช้า ฉุดกำลังซื้อ-ค่าครองชีพสูง