เปิดภาพ “ลุงตู่” กระทบไหล่ผู้นำโลก ก่อนร่วมประชุมจี20 ที่ญี่ปุ่น