แม่ "จ่านิว” เผย อาการลูกชาย จมูกหัก–ตาขวายังมองไม่เห็น