สหรัฐฯส่งฝูงบินรบ “F22 แรพเตอร์” ไปตะวันออกกลาง ท่ามกลางความตึงเครียดอิหร่าน