กรมบัญชีกลาง เริ่มจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ 1 ก.ค. นี้ ไม่เกิน 5 แสนบาท

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรมบัญชีกลาง เผย 1 ก.ค. นี้ เริ่มจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป โดยผู้รับบำนาญสามารถยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพในจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

TOP ประเด็นร้อน