ปรับคนขับรถตู้หลับกรนดัง ขณะติดไฟแดง รับกินยาแก้แพ้แล้วเพลีย