ผบช.น. เผย “จ่านิว”ยังไม่สามารถระบุหน้าตาของคนร้ายที่ชัดเจนได้