แม่ “จ่านิว” ยัน ลูกถูกทำร้าย ไม่ใช่เรื่องหนี้นอกระบบ